Loạt ảnh minh họa về việc người ta ngày càng coi trọng thế giới ảo hơn cả những gì đang thực sự diễn ra xung quanh chắc chắn sẽ khiến…
Xem chi tiết